WYMIANA PRODUKTU NA INNY:

Posiadamy przyjętą następującą procedurę na wypadek wymian (na przykład zmiana rozmiaru):

1. Prosimy o odstąpienie od umowy:

  • odesłanie towaru na adres podany poniżej
  • przesłanie w mailu "oświadczenia o odstąpieniu od umowy" (wzór oświadczenia na dole tej strony)
  • za zwrócony produkt niezwłocznie zwracamy koszt zakupu - czyli koszt produktu i koszt wysyłki produktu do Klienta

2. Jednocześnie proponujemy złożenie nowego zamówienia i zakup właściwego produktu.


ZWROTY PRODUKTÓW

Klientom (Konsumentom) kupującym w Uniformio.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy ''Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy" (WZÓR NA DOLE TEJ STRONY) Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane na dwa sposoby:

A. drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@uniformio.pl (oświadczenie wystarczy w treści maila, nie potrzeba skanować, itp)

B. wraz z przesyłką zwrotną towaru na adres:

Uniformio.pl
os. Niepodległości 3
31-861 Kraków

Przesyłkę kurierską możesz tanio i wygodnie nadać przez Furgonetkę klikając w ten link.

Prosimy aby przesyłka zwrotna była przesyłką rejestrowaną - tzn. aby posiadała swój numer umożliwiający jej śledzenie. 

Nie jesteśmy w stanie odbierać paczek awizowanych na poczcie (przesyłek poleconych). 

Nie odbieramy przesyłek wymagających opłacenia przy odbiorze.


W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Zwrot produktów należy dokonać na powyższej podany adres. 

Od powyższej zasady są wyjątki. Między innymi, prawo to nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


W przypadku Uniformio - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM:

  • ubrania, na których został naniesiony haft a także ubrania szyte na wymiar
  • maseczki i wkłady wymienne do maseczek (ze względów higienicznych)

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Można dołączyć do przesyłki lub wysłać e-mailem na adres: sklep@uniformio.pl - oświadczenie wystarczy w treści maila, nie potrzeba skanować, itp)

Data: ................................................ 

Imię: ................................................ 

Nazwisko: .........................................

Adres konsumenta: ............................


Adres do zwrotu:
Uniformio.pl
os. Niepodległości 3
31-861 Kraków

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy:
- numer zamówienia: ……………………………………………
- data zakupu: ……………………………………………
- produkty podlegające zwrotowi: ……………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ............................

 ..............................

podpis konsumenta